Legal translators/interpreters

Από την 1 Ιουλίου 2019 σε ότι αφορά τις πιστοποιημένες μεταφράσεις εφαρμόζεται ο Νόμος Ν. 45(Ι)/2019 ο οποίος προνοεί για την εγγραφή και ρύθμιση των υπηρεσιών του Ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία. Πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για επίσημα πιστοποιημένες μεταφράσεις, είτε ιδιώτες είτε δημόσιοι φορείς, πρέπει να αποτείνονται απευθείας στους Ορκωτούς μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών του Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, όπως προνοεί ο Νόμος. Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, «πιστοποιημένη μετάφραση» σημαίνει την έγκυρη και ακριβή μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα ή στην τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και από την ελληνική γλώσσα προς την τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, η οποία φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας και η οποία είναι δεόντως χαρτοσημασμένη. Οι Ορκωτοί μεταφραστές μεταφράζουν έγγραφα που προορίζονται για δημόσια επίσημη χρήση εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, όπως π.χ. εκπαιδευτικά έγγραφα, πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά θανάτου, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διαβατήρια, ταυτότητες, τραπεζικοί λογαριασμοί, τίτλοι ιδιοκτησίας, εταιρικά έγγραφα, ιατρικές εκθέσεις, νομικά έγγραφα. Προσφερόμενες γλώσσες: αγγλικά, αραβικά, αρμένικα, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, γεωργιανά, δανέζικα, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, ουκρανικά, περσικά, πολωνικά, ρουμανικά, ρωσικά, σερβικά, σλοβακικά, σουηδικά, νορβηγικά, τουρκικά, τσέχικα , κροατικά, βοσνιακά, γλώσσα της Β. Μακεδονίας, λετονικά, εσθονικά, λιθουανικά και κινέζικα προς τα ελληνικά και αντίστροφα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση πρέπει να είναι αυθεντικά και δεόντως επικυρωμένα είτε με τη σφραγίδα Apostille είτε με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (διπλωματική πιστοποίηση). Η επικύρωσή τους να γίνεται πριν τη μετάφρασή τους. Για τις χώρες της ΕΕ, όπως προνοεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν αν θα σφραγίσουν τα έγγραφά τους με τη (σφραγίδα Apostille) ή όχι. Για επιπλέον ενημέρωση υπάρχει το Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - σχετικά με την πιστοποίηση εγγράφων είναι ο σύνδεσμος εδώ, ενώ για τα Κράτη που συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης για το Apostille εδώ. Για έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση και δεν χρειάζονται τη σφραγίδα (Apostille) αλλά τη σφραγίδα της διπλωματικής επικύρωσης (Υπουργείου Εξωτερικών), οι ενδιαφερόμενοι για επιπλέον ενημέρωση μπορούν να αποτείνονται προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Σχετικά με τη μετάφραση απολυτηρίων Λυκείου επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22801105, 22801133, ή να επικοινωνείτε μέσω ηλ. ταχυδρομείου με το ΓΤΠ στη διεύθυνση: translations@pio.moi.gov.cy Για τις χρεώσεις επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ. Για τον περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών του Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμο του 2019 επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ. Για το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Introduction

With the increase in mobility and migration within the European Union, there is also a commensurate increase in the number of relationships of all kinds (be they commercial, legal, academic or personal) between citizens of different nationalities, cultures and with different languages. This in turn leads to a wide variety of situations demanding language translation and interpretation services. Since many of these situations must be either sanctioned or witnessed by the authorities (frequently by courts or other legal institutions), it is quite common to require official translations of documents originally written in another language

The purposes of an official translation are to certify facts in a legal or administrative process/court case; to have legal facts originating in a foreign country recognised and to apply the source law to foreign citizens (Private International Law).

Official translation services are organised differently in the Member States of the European Union with very different professional frameworks (heterogeneous systems and practices). For instance, in civil law countries such as Spain or Greece the profession of sworn translator is subject to different access rules and performed under different working conditions regarding statutes, fee payment or certification.

What is a legal translator?

A translator produces a written document by translating a text from one language into another language. A legal translator must master the basic concepts and terminology of not just law, but also the area to which it is being applied. Legal translation is at the heart of multilingual communication as it enables individuals, companies, legal and government agencies to communicate across different languages and cultures within and across state borders. Legal translation requires knowledge of specialist terminology and knowledge of the linguistic conventions that are used in related documents. Being part of the legal team and by having access to legal experts, the legal translator will enable your full understanding of any particular case and the required legal terminology. His/her understanding of the legal system or systems and the legal processes involved will ensure that the legal translator can assist you in your legal actions.

Professional standards concerning linguistic competence, translation skills, and knowledge of systems, processes, terminology and linguistic conventions which apply in particular cases will be very important when you are looking for a legal translator.

What is a legal interpreter?

An interpreter provides an oral language service, using various modes to interpret from one language into another language (simultaneous, consecutive, or whispered interpretation). Legal Interpreters are specialists who work primarily with lawyers on legal cases such as trials, depositions, hearings, mediations, arbitrations, client meetings, etc. These experts will help you to communicate with other parties when you are involved in cross-border proceedings.

Court translator/interpreter

Court translators/interpreters are authorised to translate official documents (marriage certificates, school certificates, university diplomas, court submissions, judgments, etc.), as well as to interpret in court (e.g. when parties or witnesses give evidence), at police stations (during interviews, after an arrest) or before administrative authorities (such as during customs inspections). Official court translators/interpreters are authorized to affix an official stamp to their translations to certify the translation.

Court translators/interpreters should typically have a university education in their working language(s) and have mastered various translating and interpreting skills, although requirements vary from one Member State to another.

Most EU Member States have a system to select and appoint court translators/interpreters. Usually, a sworn translator is also qualified to work as a court interpreter. Different countries use different official designations to refer to court translators/interpreters.

How can I find translators/interpreters?

Finding a legal translator or an interpreter is currently possible by accessing national databases of translators and/or interpreters.  However, such databases do not exist in all Member States. Occasionally, the websites of Ministries of Justice or higher regional courts will have a link to official or semi-official registers of qualified translators/interpreters.

In criminal matters, Member States have been required under Directive 2010/64/EU to endeavour to establish such a register by 27 October 2013, the deadline set for the transposition of the Directive into national law. Under this Directive, Member States have to put in place a procedure or mechanism to ascertain whether suspected or accused persons need the assistance of an interpreter and of a translator, and it is for the Member States to provide suspects or accused with interpretation without delay. Translation should be provided for documents which are essential to safeguard the exercise of the right of defence and, exceptionally, an oral translation or an oral summary of those essential documents may be provided on condition that the fairness of the proceedings is not prejudiced. Member States shall meet the costs of interpretation and translation, irrespective of the outcome of the proceedings.

To obtain more detailed information, for instance on:

  • the body hosting the relevant national database,
  • the rules applying for recourse to translators and interpreters,
  • geographical areas of responsibility of translators and interpreters,
  • training/qualifications of translators and interpreters,
  • costs,
  • insurance systems and existence of complaints procedures,

please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 20/08/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.