Γλωσσάρια και μεταφράσεις

Η παρούσα ενότητα παρέχει σύντομη επισκόπηση των διαθέσιμων γλωσσαρίων και πολύγλωσσων «θησαυρών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Γλωσσάριο» ονομάζεται ο αλφαβητικός κατάλογος όρων κάποιου συγκεκριμένου γνωστικού τομέα, που συνοδεύεται από τους ορισμούς των εν λόγω όρων. Στην περίπτωση δίγλωσσου γλωσσαρίου, οι όροι στη μία γλώσσα ορίζονται σε μία δεύτερη γλώσσα ή επεξηγούνται από συνώνυμες ή οιονεί συνώνυμες λέξεις σε μία άλλη γλώσσα. Ένα γλωσσάριo μπορεί να γίνει αντιληπτό ως συλλογή επεξηγήσεων εννοιών που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο τομέα μελέτης ή δράσης. Στον νομικό τομέα, ο όρος «γλωσσάριo» δύναται να αναφέρεται σε δύο διαφορετικά εργαλεία: είτε πρόκειται για κατάλογο εκφράσεων με προτεινόμενες αποδόσεις για κάθε χώρα, είτε για κατάλογο ορισμών ειδικών όρων.

Γλωσσάρια

IATE

H IATE (InterActive Terminology for Europe) είναι πολύγλωσση βάση δεδομένων ορολογίας που χρησιμοποιείται για μεταφράσεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Αποτελείται από μία μηχανή αναζήτησης εκφράσεων και φράσεων που χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη σωστή χρήση της απαιτείται γνώση της γλώσσας στόχου σε επαγγελματικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες μεταφραστές αν και δεν είναι απολύτως κατάλληλο για το ευρύ κοινό, τις δικαστικές αρχές ή τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Ως εκ τούτου, οι ίδιοι οι μεταφραστές εισάγουν τις αποδόσεις των εκφράσεων και των φράσεων για να δημιουργήσουν νέες παραπομπές ή να συμπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες. Μεταφραστικές προτάσεις παρέχονται σε αρκετές, αλλά όχι σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Λεξικό συνωνύμων

Λεξιλόγια της ΕΕ

Ο ιστότοπος Λεξιλόγια της ΕΕ παρέχει πρόσβαση σε λεξιλόγια που τελούν υπό τη διαχείριση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Περιλαμβάνουν ελεγχόμενα λεξιλόγια, σήματα, οντολογίες, μοντέλα δεδομένων κ.λπ. Ως τμήμα της πρωτοβουλίας ανοικτών δεδομένων της ΕΕ, ο ιστότοπος Λεξιλόγια της ΕΕ παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο κοινό στο σύνολο του περιεχομένου του.

Ο θησαυρός αυτός είναι διαθέσιμος σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (VJM)

Το VJM είναι μια συλλογή πολυγλωσσικών αρχείων δεδομένων και πολυσυστημάτων ορολογίας (περισσότερες από 23 γλώσσες και 30 νομικά συστήματα της ΕΕ) που προκύπτουν από εμπεριστατωμένο ερευνητικό έργο στον τομέα του συγκριτικού δικαίου εκ μέρους των γλωσσομαθών νομικών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιέχει επί του παρόντος περίπου 650 πολυγλωσσικά αρχεία δεδομένων ορολογίας (20.000 όρους) που αφορούν τους τομείς του οικογενειακού δικαίου, του δικαίου μετανάστευσης και, στο εγγύς μέλλον, του ποινικού δικαίου. Όλα τα αρχεία δεδομένων διατίθενται μέσω της ορολογικής βάσης IATE.

Τα αρχεία δεδομένων ορολογίας του VJM έχουν πολύ λεπτομερείς πληροφορίες όπως ορισμούς (προσαρμοσμένους σε κάθε νομικό σύστημα), σημειώσεις συγκριτικού δικαίου, νομικές παραπομπές (νομοθεσία, νομολογία, θεωρία των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών συστημάτων), διάφορες ονομασίες που αντιστοιχούν σε μία έννοια (στην ίδια γλώσσα και ενίοτε σε διαφορετικές ανάλογα με τα νομικά συστήματα), σαφή ένδειξη της προέλευσης ενός όρου (λειτουργικό ισοδύναμο ή διατύπωση — παράφραση), προειδοποιήσεις (για ψευδόφιλους νομικούς όρους, κίνδυνο συγχύσεως, απαρχαιωμένους όρους), εννοιολογικά δένδρα που επιτρέπουν να συλλάβει κανείς με μια ματιά τις σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών κ.τ.λ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα που είναι υπεύθυνη για το έργο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.