To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Sodna praksa EU

Pravo Evropske unije (EU) morajo uporabljati vsa sodišča držav članic (nacionalna, regionalna ali lokalna sodišča), Sodišče Evropske unije pa zagotavlja, da se pravo EU uporablja in razlaga na enak način v vseh državah članicah. Zato sodno prakso EU v glavnem razvija Sodišče Evropske unije.

Sodišče Evropske unije sestavljajo tri sodišča: Sodišče, Splošno sodišče (ustanovljeno leta 1988) in Sodišče za uslužbence EU (ustanovljeno leta 2004).

Sodišče je organ sodne oblasti EU in v sodelovanju s sodišči in tribunali držav članic zagotavlja uporabo in enotno razlago prava EU. Sodišče je večjezična institucija, saj je lahko jezik zadeve kateri koli uradni jezik Evropske unije. Sodišče mora zagotoviti razširjanje svoje sodne prakse v državah članicah.

Od ustanovitve naprej so vsa tri sodišča Sodišča Evropske unije izdala približno 15 000 sodb.

Sodna praksa od 17. junija 1997 naprej je na voljo v vseh uradnih jezikih EU na spletni strani sodišča.  Podatkovne zbirke obsegajo popolna besedila sodb in mnenj Sodišča, mnenj generalnih pravobranilcev in odredb sodišč EU. V podatkovni zbirki lahko iščete po številki zadeve, datumu, imenih strank, referenčnih besedah v besedilu itd. Poleg tega podatkovna zbirka obsega tudi povzetke odločb, informacije o odločbah, ki niso bile objavljene v sodnih poročilih, in obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Druge pomembne podatkovne zbirke sodne prakse so:

  • EUR-Lex , pravna podatkovna zbirka EU: sodna praksa EU v vseh uradnih jezikih EU, vključno s sodno prakso pred 17. junijem 1997,
  • JURIFAST Združenja državnih svetov in vrhovnih upravnih sodišč EU (ACA Evrope), ki vsebuje odločbe v postopkih predhodnega odločanja Sodišča Evropske unije in pomembna vprašanja sodišč držav članic, predložena v predhodno odločanje (ta podatkovna zbirka deluje v angleščini in francoščini).
  • JURE, podatkovna zbirka Evropske komisije, ki vsebuje sodno prakso na področju civilnih in gospodarskih zadev ter priznavanja in izvrševanja sodb v državi, ki ni država izdaje sodbe. Obsega tudi sodno prakso v zvezi s pomembnimi mednarodnimi konvencijami (tj. Bruseljsko konvencijo iz leta 1968, Lugansko konvencijo iz leta 1988) ter sodno prakso EU in držav članic, 
Zadnja posodobitev: 18/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.