Sistemi in strukture usposabljanja na ravni EU

Z razvojem evropske zakonodaje in večjo mobilnostjo evropskih državljanov se je v zadnjem desetletju pokazala jasna potreba po stalnem usposabljanju delavcev v pravni stroki na evropski ravni. Takšno usposabljanje izvaja več evropskih struktur, ustanovljenih s podporo držav članic, in nekatere strokovne organizacije, pogosto s podporo evropskih sredstev.

Mreže in strukture usposabljanja na evropski ravni

Strokovne organizacije, ki organizirajo dejavnosti usposabljanja na evropski ravni

Pravosodne mreže na ravni EU, ki sodelujejo z EJTN na področju evropskega izobraževanja v pravosodju

Mreže in strukture usposabljanja na evropski ravni

Glede na njihov poklic in posebne potrebe se lahko delavci v pravni stroki prijavijo za usposabljanje v okviru struktur, ki so na kratko predstavljene v nadaljevanju. Poleg tega veliko tečajev ponujajo tudi univerze in zasebni ponudniki usposabljanja.

Za sodnike in tožilce

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN, ki je bila ustanovljena leta 2000, razvija standarde in programe usposabljanja, usklajuje izmenjave in programe na področju izobraževanja v pravosodju ter spodbuja sodelovanje med nacionalnimi strukturami usposabljanja sodnikov in tožilcev. Generalni sekretariat EJTN ima sedež v Bruslju (Belgija). Povzetek dejavnosti EJTN je na voljo tukaj.

Za vse delavce v pravni stroki

Akademija za evropsko pravo (ERA)

Akademija za evropsko pravo – ERA organizira konference, seminarje, tečaje poklicnega usposabljanja in politične razprave o različnih področjih prava EU, namenjene vsem delavcem v pravni stroki. Sedež ima v Trierju (Nemčija). Povzetek njenih dejavnosti je na voljo tukaj.

Evropski inštitut za javno upravo – Evropski center za sodnike in odvetnike (European Institute of Public Administration – EIPA)

Usposabljanje o pravu Evropske unije je eno od področij dejavnosti Evropskega inštituta za javno upravo –EIPA. Namenjeno je sodnikom, drugim delavcem v pravni stroki, uradnikom EU in državnim uradnikom ter odvetnikom v zasebnem sektorju. Centri Evropskega inštituta za javno upravo so v Maastrichtu (Nizozemska), Luxembourgu, Barceloni (Španija) in Varšavi (Poljska). Povzetek dejavnosti EIPA je na voljo tukaj.

Strokovne organizacije, ki organizirajo dejavnosti usposabljanja na evropski ravni

Naslednje organizacije, ki predstavljajo delavce v pravni stroki na evropski ravni, organizirajo dejavnosti usposabljanja na ad hoc osnovi.

Odvetniki

Svet odvetniških združenj Evrope – CCBE

Notarji

Svet notariatov Evropske unije – CNUE

Sodni uradniki

Mednarodna zveza sodnih uradnikov – UIHJ

Pravosodne mreže na ravni EU, ki sodelujejo z EJTN na področju evropskega izobraževanja v pravosodju

V EJTN so združene vse nacionalne institucije držav članic EU za izobraževanje v pravosodju, zato je EJTN najprimernejši organ za usklajevanje in nadaljnji razvoj izobraževanja v pravosodju. Sodeluje z drugimi pravosodnimi mrežami na ravni EU, katerih cilji in interesi, povezani z usposabljanjem, so predstavljeni v naslednjih informativnih listih:

Poročilo o projektu za spodbujanje sodelovanja med EJTN in zgoraj navedenimi mrežami (2013–2014) je na voljo tukaj.

Zadnja posodobitev: 24/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.