Έντυπα διεξαγωγής αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 1206/2001.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, στόχο έχει τη βελτίωση, την απλοποίηση και την επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστηρίων για τη διεξαγωγή και την πρακτική εφαμοργή των αποδείξεων.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα Κράτη μέλη με εξαίρεση της Δανίας. Μεταξύ της Δανίας και των άλλων Κρατών μελών εφαρμόζεται η Σύμβαση του 1970 σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων στο εξωτερικό σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Ο Κανονισμός θέτει δύο συστήματα διεξαγωγής αποδείξεων μεταξύ των Κρατών Μελών: άμεση διαβίβαση αιτήσεων μεταξύ δικαστηρίων και άμεση διεξαγωγή αποδείξεων από το αιτούν δικαστήριο. Το αιτούν δικαστήριο είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πραγματοποιούνται οι διαδικασίες.

Το δικαστήριο παραλαβής της αίτησης είναι το δικαστήριο ενός άλλου Κράτους μέλους για τη διεξαγωγή και την εφαρμογή των αποδείξεων. Το κεντρικό όργανο είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών και την αναζήτηση λύσεων έναντι των πιθανών δυσκολιών που είναι δυνατό να προκύψουν σχετικά με την αίτηση αυτή.

Ο Κανονισμός προβλέπει δέκα τύπους αιτήσεων.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας που αφορά τη Διεξαγωγή αποδείξεων.

Σχετικά έγγραφα

Πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου σχετικα με τη διεξαγωγη αποδειξεων PDF (330 Kb) el

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».
Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιλέγεται σε έντυπα μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

  Η Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης σάς προσφέρει τώρα τη δυνατότητα αποστολής εντύπων στα δικαστήρια ορισμένων κρατών μελών μέσω μιας ασφαλούς ηλεκτρονικής οδού. Τα έντυπα που μπορούν να αποσταλούν με τον τρόπο αυτό επισημαίνονται με το εικονίδιο e-signature icon.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας, κάντε κλικ εδώ.

 • Έντυπο A - Παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο B - Αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας διεξαγωγής αποδείξεων
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Γ - Παράκληση να παρασχεθούν συμπληρωματικά στοιχεία για τη διεξαγωγή αποδείξεων
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Δ - Αποδεικτικό παραλαβής της εγγύηση ή προκαταβολής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο E - Κοινοποίηση όσον αφορά την παραγγελία για ειδικό τύπο ή/και για χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών
  • στα ελληνικά
 • ΈντυποΣΤ - Κοινοποίηση της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου διεξαγωγής των αποδείξεων, καθώς και των όρων συμετοχής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Ζ - Κοινοποίηση λόγω καθυστερήσεων
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο H - Πληροφορίες για την έκβαση της παραγγελία
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Θ - Παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Ι - Ενημέρωση από το κεντρικό όργανο/την αρμόδια αρχή
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για να φορτώσετε ένα έντυπο PDF που έχετε υπογράψει ηλεκτρονικά, πρέπει να συνδεθείτε. e-signature icon

Για να φορτώσετε ένα έντυπο PDF που έχετε υπογράψει ηλεκτρονικά, πρέπει να συνδεθείτε. e-signature icon


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση : 19/02/2019