Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager

Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område fremmer netværkssamarbejde mellem de retslige myndigheder i EU-landene for at forbedre det retlige samarbejde.