ΕΔΔ για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις) διευκολύνει τη διασύνδεση των δικαστικών αρχών των χωρών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας.