Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych umożliwia nawiązywanie kontaktów przez organy sądowe w państwach członkowskich w celu udoskonalenia współpracy sądowej.