Undervisningsmateriale

EU's e-Justice-portal er et af de værktøjer, der bidrager til udviklingen af uddannelsen af dommere og anklagere i EU. Ved at give adgang til information og andet uddannelsesmateriale øger det i betydelig grad antallet af personer, der kan studere selv og/eller indarbejde EU-lovgivning i deres kurser.