Εκπαιδευτικό υλικό

H διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ένα από τα εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κατάρτισης δικαστικών. Με την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, η πύλη αυτή αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να αυτοεκπαιδευθούν και/ή να ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στις συνεδρίες κατάρτισής τους.