Materiały szkoleniowe

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” jest jednym z narzędzi, które przyczyniają się do rozwoju działań w zakresie europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Dzięki dostępowi do informacji i innych materiałów edukacyjnych publikowanych na portalu znacznie wzrasta liczba osób, które mogą same dokształcać się w tej dziedzinie lub włączać zagadnienia związane z prawodawstwem europejskim do swoich sesji szkoleniowych.