Gradivo za izobraževanje

Evropski portal e-pravosodje je eno od orodij, ki prispeva k razvoju evropskega izobraževanja v pravosodju. Z zagotavljanjem dostopa do informacij in drugih učnih gradiv znatno povečuje število ljudi, ki se lahko izobražujejo sami in/ali vključujejo evropsko zakonodajo v njihova izobraževanja.