Prawo UE − informacje ogólne

Komisja Europejska oraz różne inne organizacje opracowują materiały szkoleniowe dotyczące prawa Unii Europejskiej w ujęciu ogólnym. Materiały te mają służyć jako pomoc zarówno dla prawników praktyków, którzy pragną samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, jak i dla osób prowadzących szkolenia dla prawników praktyków, które zamierzają organizować sesje szkoleniowe na temat prawa unijnego lub jego aspektów. Informacje na temat obowiązującego i przyszłego prawodawstwa europejskiego można znaleźć na stronach internetowych Komisji.

Programy szkoleń dotyczących szeregu dziedzin prawa europejskiego, zgodnie z zaleceniami Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości opracowała programy szkoleń w różnych dziedzinach prawa europejskiego: prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego i języka prawniczego, a także programy dotyczące metodyki opracowywania i przeprowadzania szkoleń prawniczych, przeznaczone dla osób prowadzących szkolenia. Programy szkoleń stanowią podstawowe dokumenty referencyjne i ułatwiają członkom EJTN opracowywanie i planowanie działań szkoleniowych. Nie są to podręczniki poświęcone wymienionym zagadnieniom, lecz praktyczne i pomocne przewodniki, z których osoby prowadzące szkolenia mogą bezpośrednio korzystać. Programy te są regularnie aktualizowane przez podgrupy EJTN, z których każda odpowiada za inny obszar.

Programy szkoleń są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób prowadzących szkolenia i organizatorów szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości nastronach internetowych EJTN.

Przewodnik na temat postępowania prejudycjalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Celem przewodnika na temat postępowania prejudycjalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest udzielenie praktycznych porad w oparciu o doświadczenia zdobyte w Niderlandach. Zawiera on ogólne informacje oraz sugestie dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób kierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Przewodnik został wydany pod nadzorem koordynatorów prawa europejskiego dla sądów niderlandzkich. Jest on przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest wiążący pod żadnym względem. Przewodnik jest dostępny w języku angielskim na stronach internetowych Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej.

Webcast portal Komisji Europejskiej

Komisja regularnie transmituje konferencje poświęcone najnowszym zmianom w różnych dziedzinach prawodawstwa Unii Europejskiej. Transmisje te mogą być przydatne dla prawników praktyków, którzy chcą być na bieżąco z wydarzeniami związanymi z ich dziedziną lub dziedzinami prawa, jak również dla osób prowadzących szkolenia, które chciałyby zilustrować zagadnienia poruszane na prowadzonych sesjach szkoleniowych.

Konferencje najczęściej odbywają się w języku angielskim.

Transmisje na żywo są ogłaszane na portalu z wyprzedzeniem i są dostępne na stronie głównej, począwszy od zaplanowanego czasu rozpoczęcia transmisji. Po transmisji na żywo internetowe nagrania wideo są udostępniane w archiwum i stanowią łatwą w użyciu, opłacalną i przyjazną środowisku pomoc naukową.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Stowarzyszenie Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Ostatnia aktualizacja: 08/02/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.