Έντυπα για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 805/2004.


Ο κανονισμός 805/2004 εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Δανίας.

Επιτρέπει, υπό ορισμένους όρους, την αποφυγή λήψης ενδιάμεσων μέτρων στο κράτος μέλος όπου ζητείται η εκτέλεση, τα οποία ήταν απαραίτητα μέχρι τούδε για αποφάσεις που εκδίδονταν σε άλλο κράτος μέλος, στις περιπτώσεις όπου έχει εξακριβωθεί η έλλειψη οποιασδήποτε διαφωνίας ως προς το χαρακτήρα ή το μέγεθος τη οφειλής. Οι όροι αυτοί σχετίζονται ιδίως με την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στην περίπτωση ερημοδικιών. Η κατάργηση του exequatur θα επιτρέψει στους πιστωτές να επιτυγχάνουν μια ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση αποφάσεων στο εξωτερικό, χωρίς τη συμμετοχή των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ζητείται η εκτέλεση σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες.

Ο κανονισμός προβλέπει έξι τύπους εντύπων.

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους. Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Πρόσθετες πληροφορίες: Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».
Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιλέγεται σε έντυπα μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 • Πιστοποιητικο ευρΩπαϊκου εκτελεστου τιτλου - αποφαση
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο ευρΩπαϊκου εκτελεστου τιτλου - ∆ικαστικος συμβιβασμος
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο ευρΩπαϊκου εκτελεστου τιτλου - ∆ημοσιο εγγραφο
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο περι ελλειψεως ή περιορισμου του εκτελεστου
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο αντικαταστασης ευρωπαϊκου εκτελεστου τιτλου κατοπιν ασκησης ενδικου μεσου
  • στα ελληνικά
 • Αιτηση ∆ιορθΩσης ή ανακλησης του πιστοποιητικου ευρΩπαϊκου εκτελεστου τιτλου 
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση : 19/02/2019