Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj – obrazci


Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini za žrtve kaznivih dejanj


Vse države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni predpisi določajo sistem podeljevanja odškodnin žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj, izvršenih na njihovih ozemljih, ki žrtvam zagotavlja pravično in primerno odškodnino, ki mora biti na voljo v nacionalnih in tudi čezmejnih primerih, torej ne glede na državo, v kateri žrtev prebiva, in ne glede na to, v kateri državi članici je bilo kaznivo dejanje izvršeno.

Direktiva določa sistem sodelovanja med nacionalnimi organi pri prenosu vlog za odškodnino v čezmejnih primerih. Žrtve kaznivega dejanja, izvršenega zunaj države članice, v kateri običajno prebivajo, se lahko obrnejo na organ v svoji državi članici (pomožni organ), pri katerem predložijo vlogo ter dobijo pomoč pri praktičnih in administrativnih formalnostih. Organ v državi članici običajnega prebivališča prenese vlogo neposredno na organ v državi članici, v kateri je bilo izvršeno kaznivo dejanje (organ odločanja), ki je odgovoren za presojo vloge in izplačilo odškodnine.

Direktiva določa dva standardna obrazca.

Dodatne informacije: Odškodnina

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Od 1. februarja 2020 Združeno kraljestvo ni več država članica EU. Vendar se v skladu s sporazumom o izstopu v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem uporablja pravo EU. Zato lahko Združeno kraljestvo izberete v obrazcih do konca prehodnega obdobja, 31. decembra 2020.

  • Obrazec za posredovanje zahteve za uveljavljanje odškodnine v čezmejnih primerih
    • v slovenščina
  • Obrazec za posredovanje odločitve o zahtevi za uveljavljanje odškodnine v čezmejnih primerih
    • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev : 19/02/2019