Έντυπα για αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 [κανονισμός Βρυξέλλες Ι (αναδιατύπωση)] αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 την 10η Ιανουαρίου 2015. Ο νέος αυτός κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις δικαστικές διαδικασίες που κινούνται, στα δημόσια έγγραφα που καταρτίζονται ή καταχωρίζονται επίσημα και στους δικαστικούς συμβιβασμούς που εγκρίνονται ή συνάπτονται κατά ή μετά την 10η Ιανουαρίου 2015. Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας βάσει παράλληλης συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κανονισμό 44/2001. Η εν λόγω συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2007.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις αποφάσεις που εκδίδονται σε δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί, στα δημόσια έγγραφα που έχουν καταρτισθεί ή καταχωρισθεί επίσημα και στους δικαστικούς συμβιβασμούς που έχουν εγκριθεί ή συναφθεί πριν από την 10η Ιανουαρίου 2015 και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 προβλέπει δύο τυποποιημένα έντυπα: μία βεβαίωση που αφορά δικαστική απόφαση και μία βεβαίωση που αφορά δημόσιο έγγραφο/δικαστικό συμβιβασμό.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 προβλέπει δύο τυποποιημένα έντυπα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες: Κανονισμός Βρυξέλλες Ι (αναδιατύπωση) και Εκτέλεση αποφάσεων

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».
Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιλέγεται σε έντυπα μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 - Βεβαιωση σχετικα με αποφαση σε αστικες και εμπορικες υποθεσεις
  • στα ελληνικά
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 - Βεβαιωση σχετικα με δημοσιο εγγραφο ή δικαστικο συμβιβασμο σε αστικες και εμπορικες υποθεσεις
  • στα ελληνικά
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 - Βεβαίωση δυνάμει του άρθρου 54 και 58 του κανονισμού για αποφάσεις και δικαστικούς συμβιβασμούς
  • στα ελληνικά
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 - Βεβαίωση δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 4, του κανονισμού για τα δημόσια έγγραφα του Συμβουλίου
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση : 19/02/2019