Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah – obrazci


Uredba (EU) št. 1215/2012 z dne 12. decembra 2012 in Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah


Uredba (EU) št. 1215/2012 (Uredba Bruselj I (prenovitev)) se od 10. januarja 2015 uporablja namesto Uredbe (ES) št. 44/2001. Ta nova uredba se uporablja samo za sodne postopke, ki so bili začeti, za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, in za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene na dan 10. januarja 2015 ali po tem. Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije, vključno z Dansko, ki je z Evropsko unijo sklenila vzporedni sporazum o Uredbi št. 44/2001. Ta sporazum je začel veljati 1. julija 2007.

Uredba (ES) št. 44/2001 se še naprej uporablja za sodne odločbe, izdane v sodnih postopkih, ki so bili začeti, za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, in za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene pred 10. januarjem 2015, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

Uredba (EU) št. 1215/2012 določa dva obrazca, in sicer potrdilo o sodni odločbi in potrdilo o javni listini / sodni poravnavi.

Tudi Uredba (ES) št. 44/2001 določa dva obrazca.

Dodatne informacije: Uredba Bruselj I (prenovitev) in Izvršba sodb.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Od 1. februarja 2020 Združeno kraljestvo ni več država članica EU. Vendar se v skladu s sporazumom o izstopu v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem uporablja pravo EU. Zato lahko Združeno kraljestvo izberete v obrazcih do konca prehodnega obdobja, 31. decembra 2020.

 • Uredba (EU) št. 1215/2012 - Potrdilo o sodni odločbi v civilnih in gospodarskih zadevah
  • v slovenščina
 • Uredba (EU) št. 1215/2012 - Potrdilo o javni listini / sodni poravnavi v civilnih in gospodarskih zadevah
  • v slovenščina
 • Uredba (ES) št. 44/2001 - Potrdilo iz členov 54 in 58 Uredbe glede sodnih odločb in sodnih poravnav
  • v slovenščina
 • Uredba (ES) št. 44/2001 - Potrdilo iz člena 57(4) Uredbe glede javnih listin
  • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev : 19/02/2019