Formularer vedrørende underholdspligt


Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 vedrørende underholdspligt skal sikre effektiv og hurtig inddrivelse af underholdsbidrag.


Den indeholder ni standardformularer, der skal lette kommunikationen mellem de centrale myndigheder og gøre det muligt at indgive ansøgninger elektronisk.

Forordningen finder anvendelse mellem alle medlemsstater i Den Europæiske Union, herunder Det Forenede Kongerige (Kommissionens beslutning 2009/451/EF af 8. juni 2009).

Danmark har bekræftet, at det har til hensigt at gennemføre indholdet af forordningen i det omfang, den ændrer forordning (EF) nr. 44/2001, ved en erklæring på grundlag af en parallel aftale, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab.

Danmark og Det Forenede Kongerige er ikke bundet af Haagerprotokollen af 2007.

Ud over de ni standardformularer har Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område udarbejdet en ikkeobligatorisk standardformulartil erklæringer om restancer på underholdsbidrag. Formålet med denne formular er at lette den praktiske gennemførelse af underholdsforordningen og den faktiske udøvelse af borgernes rettigheder over alt i EU.

Ni standardformularer

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".
Fra og med den 1. februar 2020 er Storbritannien ikke længere medlem af EU, men ifølge udtrædelsesaftalen vil EU-lovgivningen fortsat gælde for og i Storbritannien i overgangsperioden. I denne periode, som løber til den 31. december 2020, vil Storbritannien derfor også stå som en valgmulighed på formularer, der vedrører e-Justice.

 • BILAG I - Udskrift af en retsafgørelse/et retsforlig vedrørende underholdspligt, der ikke er omfattet af en procedure for anerkendelse og afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk
 • BILAG II - Udskrift af en retsafgørelse/et retsforlig vedrørende underholdspligt, der er omfattet af en procedure for anerkendelse og afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk
 • BILAG III - Udskrift af et officielt bekræftet dokument vedrørende underholdspligt, der ikke er omfattet af en procedure for anerkendelse og afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk
 • BILAG IV - Udskrift af et officielt bekræftet dokument vedrørende underholdspligt, der er omfattet af en procedure for anerkendelse og afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk
 • BILAG V - Anmodning om særlige foranstaltninger
  • på dansk
 • BILAG VI - Anmodningsformular med henblik på anerkendelse, erklæring om eksigibilitet eller fuldbyrdelse af en retsafgørelse vedrørende underholdspligt
  • på dansk
 • BILAG VII - Anmodningsformular med henblik på fastsættelse eller ændring af en retsafgørelse vedrørende underholdspligt
  • på dansk
 • BILAG VIII - Kvittering for modtagelsen af en anmodning
  • på dansk
 • BILAG IX - Underretning om afslag på eller ophør med at behandle en anmodning
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering : 19/02/2019