Preživninske zadeve – obrazci


Cilj Uredbe Sveta št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 v zvezi s preživninskimi obveznostmi je zagotoviti učinkovito in hitro izterjavo preživnin.


Določa devet standardnih obrazcev, s katerimi naj bi se olajšala komunikacija med osrednjimi organi in omogočila predložitev zahtevkov po elektronski poti.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije, vključno z Združenim kraljestvom (Odločba Komisije 2009/451/ES z dne 8. junija 2009).

Danska je z izjavo na podlagi vzporednega sporazuma z Evropsko skupnostjo potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb Uredbe, kolikor ta uredba spreminja Uredbo (ES) št. 44/2001.

Danske in Združenega kraljestva Haaški protokol iz leta 2007 ne zavezuje.

Poleg devetih standardnih obrazcev je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah pripravila tudi dodaten neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih. Namen tega dodatnega obrazca je lažje izvajanje uredbe o preživninskih obveznostih v praksi in učinkovito uveljavljanje pravic državljanov po vsej EU.

Devet standardnih obrazcev

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Od 1. februarja 2020 Združeno kraljestvo ni več država članica EU. Vendar se v skladu s sporazumom o izstopu v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem uporablja pravo EU. Zato lahko Združeno kraljestvo izberete v obrazcih do konca prehodnega obdobja, 31. decembra 2020.

 • PRILOGA I - Izvleček sodne odločbe/sodne poravnave o preživninski zadevi, za katero ne veljata postopek priznanja ali postopek o razglasitvi izvršljivost sodne odločbe
  • v slovenščina
 • PRILOGA II - Izvleček sodne odločbe/sodne poravnave o preživninski zadevi, za katero veljata postopek priznanja in postopek o razglasitvi izvršljivost sodne odločbe
  • v slovenščina
 • PRILOGA III - Izvleček javne listine na področju preživninskih obveznosti, za katero ne veljata postopek priznanja ali postopek o razglasitvi izvršljivost sodne odločbe
  • v slovenščina
 • PRILOGA IV - Izvleček javne listine na področju preživninskih obveznosti, za katero veljata postopek priznanja in postopek o razglasitvi izvršljivost sodne odločbe
  • v slovenščina
 • PRILOGA V - Zahteva za izvajanje posebnih ukrepov
  • v slovenščina
 • PRILOGA VI - Obrazec za zahtevo za priznavanje, razglasitev izvršljivosti ali izvrševanje sodnih odločb v preživninski zadevi
  • v slovenščina
 • PRILOGA VII - Obrazec za zahtevo za pridobitev ali spremembo sodne odločbe v preživninski zadevi
  • v slovenščina
 • PRILOGA VIII - Potrdilo o prejemu zahteve
  • v slovenščina
 • PRILOGA IX - Obvestilo o zavrnitvi ali prenehanju obravnave zahteve
  • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev : 19/02/2019