Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Publikacije evropske pravosodne mreže

Dokumenti in vodniki za državljane in strokovnjake EU v zvezi s temami EPM v civilnih zadevah

Za okrepitev učinkovite uporabe instrumentov Unije je mreža pripravila tudi številne vodnike za državljane in strokovnjake. V teh vodnikih, ki so na voljo v jezikih Unije, boste našli koristne informacije, ki se lahko prenesejo iz razdelka EPM v civilnih zadevah na evropskem portalu e-pravosodje ali iz knjigarne EU Bookshop (za tiste, ki so bili objavljeni od leta 2014 naprej):

Ključni dokumenti

Odločba Sveta z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (2001/470/ES) (prečiščeno besedilo)

Poročilo Komisije z dne 10. marca 2016 o dejavnostih Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (COM(2016) 129 final)

Študija iz leta 2014 z naslovom Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters (Ocena dejavnosti Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah)

Sklepi Sveta o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah

Uvodni govor evropske komisarke za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věre Jourová 1. februarja 2017: Vzpostavljanje močnejše Evropske pravosodne mreže PDF (214 Kb) en

Delovni dokument o družinski mediaciji (november 2013) PDF (400 Kb) en

Publikacije evropske pravosodne mreže

Vodniki za državljane

Vodniki za strokovnjake

Vodič za državljane v čezmejnih civilnih sporih v Evropski uniji PDF (725 Kb) sl

Sodelovanje v civilnih zadevah na področju pravosodja v Evropski uniji PDF (1097 Kb) sl

Uporabniški priročnik za Evropski postopek v sporih majhne vrednosti PDF (751 Kb) sl

Praktični vodnik za izvajanje nove uredbe Bruselj II (2004) PDF (1575 Kb) sl

Vodnik za državljane : poenostavitev mednarodnega dedovanja z zakonodajo EU

Praktični vodnik za uporabo Uredbe Bruselj IIa (2014) PDF (1044 Kb) sl

Lažja izterjava dolgov v čezmejnih primerih v EU

Praktični vodnik za v sporih majhne vrednosti PDF (1291 Kb) sl


Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu PDF (4353 Kb) sl


Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 PDF (527 Kb) sl


Praktični vodnik Za uporabo Uredbe o evropskem nalogu za izvršbo PDF (1085 Kb) sl


Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov PDF (251 Kb) sl


Praktični vodnik - Pristojnost in pravo, ki se uporablja v mednarodnih sporih med delavcem in delodajalcem


Smernice za uporabo prilog iz Uredbe Sveta (ES) št 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah


Praktični vodnik - Pristojnost in pravo, ki se uporablja, za mednarodne potrošniške pogodbe

Druge publikacije, ki so pomembne za področje pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah

Zbirka zakonodaje Evropske unije o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah - Izdaja 2017

e-knjiga Sveta Evropske unije: Civilno pravo – evropsko pravosodno sodelovanje

Smernice za dobro prakso na podlagi Haaške konvencije z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok PDF (821 Kb) sl

Izzivi v postopkih posvojitve v Evropi: zagotavljanje največje koristi otroka PDF (4876 Kb) en

Praktičnega priročnika za socialne delavce na podlagi Konvencije o preživnini otrok iz leta 2007

Obrazložitveno poročilo o Haaškem protokolu z dne 23. novembra 2007 o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti

Promocijsko gradivo

Poster EPM PDF (164 Kb) sl (na voljo za razširjanje)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Zadnja posodobitev: 05/07/2018

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.