Równouprawnienie płci

Komisja Europejska pragnie udostępnić materiały szkoleniowe, które będą przydatne zarówno dla prawników praktyków korzystających z nich na własny użytek, jak i dla osób prowadzących szkolenia dla prawników praktyków, które mogłyby wykorzystywać je jako podstawę szkoleń z zakresu równouprawnienia płci.

Seminaria na temat unijnego prawa w dziedzinie równości płci (Komisja Europejska)

Seminaria na temat unijnego prawa w dziedzinie równości płci zostały zorganizowane dla Komisji w ramach programu finansowania Progress. Zasada równości kobiet i mężczyzn jest zapisana w prawie unijnym od czasu podpisania traktatu rzymskiego w 1957 r. Od tamtej pory przyjęto szereg przepisów regulujących takie kwestie, jak równe traktowanie w obszarze zatrudnienia i pracy, ochrona zdrowia w kontekście macierzyństwa, urlop rodzicielski lub ze względów rodzinnych oraz dostęp do towarów i usług. Dokumenty referencyjne i wystąpienia prelegentów wygłoszone podczas seminariów są dostępne tutaj.

Podręczniki dotyczące różnych zagadnień związanych z równością płci (Komisja Europejska)

Prawnicy praktycy pragnący poszerzyć swoją wiedzę na temat równości płci mogą znaleźć dalsze informacje i analizy w licznych podręcznikach opracowanych na zlecenie Komisji, z których wszystkie są dostępne w języku angielskim. Wspomniane podręczniki dotyczą następujących zagadnień:

Zwalczanie okaleczania żeńskich narządów płciowych

Internetowe narzędzie szkoleniowe „Razem na rzecz położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych” (ang. UEFGM – United to end female genital mutilation)

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest uznawane na poziomie międzynarodowym za naruszenie prawa człowieka w odniesieniu do kobiet i formę znęcania się nad dzieckiem. Podobnie jak każda inna forma przemocy ze względu na płeć stanowi ono naruszenie prawa podstawowego do życia, wolności, bezpieczeństwa, godności, równouprawnienia płci, niedyskryminacji oraz integralności cielesnej i psychicznej zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia.

W ramach kursu internetowego pt. „Razem na rzecz położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych” (UEFGM) kwestia okaleczania narządów płciowych kobiet została poruszona w kontekście służby zdrowia i służb azylowych. Prawnicy praktycy mogą być zainteresowani pierwszymi dwoma podstawowymi modułami, które przestawiają zagadnienie okaleczania żeńskich narządów płciowych w kontekście naruszenia praw człowieka i szczególnej formy przemocy ze względu na płeć. Prawnicy praktycy specjalizujący się w prawie azylowym mogą być zainteresowani dwoma modułami specjalistycznymi dotyczącymi azylu.

Kurs jest dostępny w językach angielskim, włoskim oraz portugalskim.

Ostatnia aktualizacja: 22/11/2017

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.