Własność intelektualna

Komisja Europejska pragnie udostępnić materiały szkoleniowe, które będą przydatne zarówno dla prawników praktyków korzystających z nich na własny użytek, jak i dla osób prowadzących szkolenia dla prawników praktyków, które mogłyby wykorzystywać je jako podstawę szkoleń z zakresu własności intelektualnej.

Seminaria internetowe dotyczące własności intelektualnej (Akademia UHRW)

Prawa własności intelektualnej są to prawa chroniące rezultaty działalności twórczej człowieka. Własność intelektualna obejmuje szeroki wachlarz obszarów działalności twórczej, w tym wynalazki, wzory i modele oraz różne sposoby ekspresji artystycznej, a także ma znaczenie w innych obszarach o bardziej komercyjnym charakterze, takich jak znaki towarowe i tajemnice przedsiębiorstwa.

Akademia UHRW oferuje wiele seminariów internetowych w języku angielskim obejmujących wszystkie aspekty własności intelektualnej. Seminaria internetowe są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej Akademii UHRW.

Szkolenia internetowe z zakresu europejskiego prawa patentowego (Europejska Akademia Patentowa)

Europejska Akademia Patentowa opracowała szereg kursów internetowych w językach angielskim, francuskim i niemieckim dotyczących patentów i europejskiego systemu patentowego. Kursy są przeznaczone dla pracowników krajowych urzędów patentowych, bibliotekarzy zajmujących się wyszukiwaniem patentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w tej dziedzinie. Poruszane tematy obejmują wyszukiwanie patentów, klasyfikację patentów i sprzeciw wobec patentu.

Kursy internetowe są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej Europejskiej Akademii Patentowej.

Biblioteka i dział szkoleniowy Europejskiego Punktu Informacyjnego IPR (prawa własności intelektualnej)

Prawników praktyków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej, zachęca się do skontaktowania się z Europejskim Punktem Informacyjnym IPR. Chociaż biblioteka i dział szkoleniowy punktu informacyjnego są przeznaczone przede wszystkim dla beneficjentów projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych oraz dla unijnych MŚP uczestniczących w międzynarodowych umowach partnerstwa, są w stanie zaoferować zasoby edukacyjne, które mogą być przydatne także dla prawników praktyków, w tym biuletyny, studia przypadków, zestawienia informacji, odpowiedzi na często zadawane pytania, glosariusz, przydatne dokumenty, pakiety szkoleniowe itp. Zasoby te są dostępne głównie w języku angielskim.

Kursy nauczania na odległość (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – WIPO)

WIPO zapewnia przydatne podstawowe i zaawansowane internetowe moduły szkoleniowe obejmujące wszystkie aspekty zagadnienia własności intelektualnej, które nie są jednak poświęcone wyłącznie prawu unijnemu. Kursy nauczania na odległość dotyczące kwestii własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów, znaków towarowych itp. Kursy są dostępne w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.