Formularer til offentlige dokumenter


Nationale oplysninger og onlineformularer i relation til forordning (EU) 2016/1191.


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1191 af 6. juli 2016 om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 har til formål at forenkle rundsendelsen af visse offentlige dokumenter mellem medlemsstaterne.

Den finder anvendelse på dokumenter, der er udstedt af en medlemsstats myndigheder, og som skal forelægges en anden medlemsstats myndigheder. Ved forordningen afskaffes apostillekravet, og formaliteterne med hensyn til bekræftede kopier og oversættelser forenkles.

Der indføres desuden valgfrie flersprogede standardformularer på 11 områder for at undgå kravene om oversættelse. Disse formularer kan vedlægges det offentlige dokument som oversættelseshjælp i en anden medlemsstat.

For yderligere oplysninger henvises til vores side om offentlige dokumenter.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".
Fra og med den 1. februar 2020 er Storbritannien ikke længere medlem af EU, men ifølge udtrædelsesaftalen vil EU-lovgivningen fortsat gælde for og i Storbritannien i overgangsperioden. I denne periode, som løber til den 31. december 2020, vil Storbritannien derfor også stå som en valgmulighed på formularer, der vedrører e-Justice.

 • BILAG I - FØDSEL
  • på 
   Download den redigerbare PDF-formular fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
  • Send den redigerbare PDF-formular pr. e-mail fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
 • BILAG II - HVORVIDT EN PERSON ER I LIVE
  • på 
   Download den redigerbare PDF-formular fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
  • Send den redigerbare PDF-formular pr. e-mail fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
 • BILAG III - DØD
  • på 
   Download den redigerbare PDF-formular fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
  • Send den redigerbare PDF-formular pr. e-mail fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
 • BILAG IV - ÆGTESKAB
  • på 
   Download den redigerbare PDF-formular fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
  • Send den redigerbare PDF-formular pr. e-mail fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)