Formularze do dokumentów urzędowych


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia (UE) 2016/1191.


Rozporządzenie (UE) 2016/1191 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedstawiania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 ma na celu uproszczenie przepływu określonych dokumentów urzędowych między państwami członkowskimi.

Ma ono zastosowanie do dokumentów urzędowych wydawanych przez organy państwa członkowskiego, które muszą zostać przedstawione organom innego państwa członkowskiego. Rozporządzenie znosi wymóg nadawania klauzuli apostille i upraszcza formalności dotyczące poświadczonych kopii i tłumaczeń.

Rozporządzenie wprowadza również opcjonalne wielojęzyczne formularze w 11 obszarach w celu uniknięcia konieczności tłumaczenia. Formularze mają być używane w innym państwie członkowskim jako wsparcie tłumaczeniowe i są załączane do dokumentu urzędowego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej dokumentom urzędowym.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest państwem członkowskim UE. Na mocy umowy o wystąpieniu prawo UE ma jednak zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym. Zjednoczone Królestwo można wybierać w formularzach do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

 • ZAŁĄCZNIK I - URODZENIE
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
 • ZAŁĄCZNIK II - POZOSTAWANIE PRZY ŻYCIU
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
 • ZAŁĄCZNIK III - ZGON
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
 • ZAŁĄCZNIK IV - MAŁŻEŃSTWO
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)