Formularze do dokumentów urzędowych


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia (UE) 2016/1191.


Rozporządzenie (UE) 2016/1191 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedstawiania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 ma na celu uproszczenie przepływu określonych dokumentów urzędowych między państwami członkowskimi.

Ma ono zastosowanie do dokumentów urzędowych wydawanych przez organy państwa członkowskiego, które muszą zostać przedstawione organom innego państwa członkowskiego. Rozporządzenie znosi wymóg nadawania klauzuli apostille i upraszcza formalności dotyczące poświadczonych kopii i tłumaczeń.

Rozporządzenie wprowadza również opcjonalne wielojęzyczne formularze w 11 obszarach w celu uniknięcia konieczności tłumaczenia. Formularze mają być używane w innym państwie członkowskim jako wsparcie tłumaczeniowe i są załączane do dokumentu urzędowego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej dokumentom urzędowym.

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • ZAŁĄCZNIK I - URODZENIE
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
 • ZAŁĄCZNIK II - POZOSTAWANIE PRZY ŻYCIU
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
 • ZAŁĄCZNIK III - ZGON
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
 • ZAŁĄCZNIK IV - MAŁŻEŃSTWO
  • w jęz. 
   Pobierz interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)
  • Wyślij e-mailem interaktywny formularz PDF wydającego państwa członkowskiego (Wybierz państwo członkowskie) w języku wydającego państwa członkowskiego (Wybierz język) i w języku przyjmującego państwa członkowskiego (Wybierz język)