Stroški

Če želi državljan začeti postopek pred sodiščem ali doseči izvršbo sodne odločbe, mu morajo biti na voljo informacije o stroških postopka v zadevni državi članici.

Stroški sodnih postopkov v civilnih in gospodarskih zadevah so urejeni v nacionalni zakonodaji ter niso usklajeni na ravni EU. Zato se med državami članicami razlikujejo.

Za podrobnejše informacije o stroških postopkov v državah članicah in o različnih študijah primerov, izvedenih v imenu Evropske komisije, izberite eno od zastav na desni strani.

Če nimate zadostnih finančnih sredstev za kritje stroškov sodnega postopka, lahko zaprosite za pravno pomoč.

Dodatne informacije so na voljo v priloženi študiji (samo v angleškem in francoskem jeziku), katere namen je bil ugotoviti vire stroškov civilnih sodnih postopkov v vsaki državi članici, in sicer:

  • določiti delež vsakega ugotovljenega vira stroškov v skupnih stroških civilnih sodnih postopkov,
  • primerjati stroške strank v sodnih postopkih v različnih državah članicah,
  • ugotoviti odstopanja v virih stroškov in zneskih stroškov,
  • ugotoviti, kako lahko preglednost stroškov sodnih postopkov ter omejitev odstopanj v virih stroškov in zneskih stroškov prispevata k izboljšanju dostopa do pravnega varstva,
  • priporočiti možne ukrepe na ravni EU za izboljšanje dostopa do pravnega varstva s povečanjem preglednosti stroškov civilnih postopkov, po možnosti z določitvijo minimalnih standardov,
  • ugotoviti splošne povezave med stroški sodnih postopkov in dostopom državljanov do pravnega varstva, kjer je primerno, in
  • opredeliti posebna vprašanja, značilna za čezmejne spore.

Študija prikazuje trenutno stanje v Evropski uniji v določenem času – decembru 2007.

Sorodni dokumenti

Študija preglednosti stroškov civilnih sodnih postopkov v EU PDF (2615 Kb) en – angleška različica

Študija preglednosti stroškov civilnih sodnih postopkov v EU PDF (2665 Kb) fr – francoska različica

Priloga 1: Rezultati javnega vprašalnika PDF (1700 Kb) en

Nacionalno poročilo – Belgija PDF (829 Kb) en

Nacionalno poročilo – Bolgarija PDF (566 Kb) en

Nacionalno poročilo – Češka republika PDF (703 Kb) en

Nacionalno poročilo – Danska PDF (560 Kb) en

Nacionalno poročilo – Nemčija PDF (565 Kb) en

Nacionalno poročilo – Estonija PDF (872 Kb) en

Nacionalno poročilo – Irska PDF (400 Kb) en

Nacionalno poročilo – Grčija PDF (849 Kb) en

Nacionalno poročilo – Španija PDF (640 Kb) en

Nacionalno poročilo – Francija PDF (1312 Kb) en

Nacionalno poročilo – Italija PDF (772 Kb) en

Nacionalno poročilo – Ciper PDF (555 Kb) en

Nacionalno poročilo – Latvija PDF (742 Kb) en

Nacionalno poročilo – Litva PDF (950 Kb) en

Nacionalno poročilo – Luksemburg PDF (551 Kb) en

Nacionalno poročilo – Madžarska PDF (533 Kb) en

Nacionalno poročilo – Malta PDF (742 Kb) en

Nacionalno poročilo – Nizozemska PDF (702 Kb) en

Nacionalno poročilo – Avstrija PDF (829 Kb) en

Nacionalno poročilo – Poljska PDF (396 Kb) en

Nacionalno poročilo – Portugalska PDF (781 Kb) en

Nacionalno poročilo – Romunija PDF (544 Kb) en

Nacionalno poročilo – Slovenija PDF (723 Kb) en

Nacionalno poročilo – Slovaška PDF (872 Kb) en

Nacionalno poročilo – Finska PDF (504 Kb) en

Nacionalno poročilo – Švedska PDF (457 Kb) en

Nacionalno poročilo – Združeno kraljestvo PDF (448 Kb) en

Zadnja posodobitev: 18/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.