Forkyndelser: officiel overrækkelse af juridiske dokumenter

Hvis du er inddraget i en retssag, og du har brug for at sende og/eller modtage retslige eller udenretslige dokumenter, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden her.

I Rådets forordning (EF) nr.1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager er der fastsat regler om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter mellem Den Europæiske Unions medlemsstater. Der indføres en procedure for forkyndelse af dokumenter mellem EU-landene, herunder Danmark, via udpegede "fremsendende instanser" og "modtagende instanser".

I forordningen nævnes, f.eks. retslige dokumenter, såsom stævninger, appelskrifter, svarskrifter, afgørelser om nedlæggelse af påbud eller forbud eller udenretslige dokumenter, såsom dokumenter oprettet for en notar, der skal forkyndes i et andet EU-land end det land, du bor i.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 13/05/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.