Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Σε περίπτωση που εμπλέκεστε σε δικαστική διαδικασία και πρέπει να αποστείλετε και/ή να παραλάβετε δικαστικές ή εξώδικες πράξεις, εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τις εθνικές πληροφορίες ως προς τις σχετικές περαιτέρω ενέργειες.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου, της 13 Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ρυθμίζει την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπει μια διαδικασία για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων μέσω «υπηρεσιών διαβίβασης» και «υπηρεσιών παραλαβής» μεταξύ των χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας.

Ο κανονισμός αναφέρεται, για παράδειγμα, σε δικαστικές πράξεις όπως εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, ένδικα μέσα, αντικρούσεις και ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και εξώδικες πράξεις όπως οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από αυτή στην οποία κατοικείτε.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για να βρείτε αναλυτικές εθνικές πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.