Evropski nalogi za zamrznitev bančnih računov


Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) št. 655/2014.


Uredba (EU) št. 655/2014 o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: ENZBR) olajšuje izterjavo dolgov v EU.

Uvaja nov postopek na ravni Unije za zamrznitev sredstev na bančnem računu v drugi državi EU.

Ta instrument se lahko uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah EU, razen na Danskem in v Združenem kraljestvu.

To pomeni, da:

 • upniki s prebivališčem ali sedežem na Danskem ali v Združenem kraljestvu ne morejo vložiti vloge za izdajo ENZBR;
 • ne morete vložiti vloge za izdajo ENZBR za račun na Danskem ali v Združenem kraljestvu.

ENZBR lahko uporabite samo v čezmejnih primerih. Postopek se lahko uporablja le v čezmejnih primerih, pri čemer morata biti bodisi sodišče, ki vodi postopek, bodisi prebivališče ali sedež upnika v drugi državi članici, kot se vodi račun dolžnika.

Ta uredba določa postopek za pridobitev/izvršitev ENZBR.

Kako vložiti vlogo?

Za začetek postopka izpolnite obrazec vloge za izdajo ENZBR. Priložiti morate vse ustrezne spremne dokumente.

Vsi obrazci, ki jih potrebujete, so vam na voljo v nadaljevanju tega dokumenta. Lahko jih prenesete ali izpolnite na spletu.

Lahko tudi shranite in prenesete svoje osnutke.

Skupaj obstaja 9 obrazcev za ENZBR, njihova vsebina pa je določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1823.

Ali lahko dolžniki izpodbijajo ENZBR?

Da. Ker se ENZBR izda, ne da bi dolžnik zaslišan, daje Uredba dolžniku na voljo več „pravnih sredstev“. Gre za možne razloge za izpodbijanje ENZBR ali načina njegove izvršitve.

Za vložitev pravnega sredstva izpolnite obrazec vloge za pravno sredstvo (obrazec VII).

Zoper odločitev o pravnem sredstvu se lahko pritožita obe stranki, pri čemer za to uporabita obrazec vloge za pritožbo zoper odločitev o pravnem sredstvu (obrazec IX).

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Od 1. februarja 2020 Združeno kraljestvo ni več država članica EU. Vendar se v skladu s sporazumom o izstopu v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem uporablja pravo EU. Zato lahko Združeno kraljestvo izberete v obrazcih do konca prehodnega obdobja, 31. decembra 2020.

 • PRILOGA I - Obrazec, ki se uporabi za vlogo za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov
  • v slovenščina
 • PRILOGA II - Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov
  • v slovenščina
 • PRILOGA III - Preklic evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov
  • v slovenščina
 • PRILOGA IV - Obrazec, ki se uporabi za izjavo o zamrznitvi sredstev
  • v slovenščina
 • PRILOGA V - Zahteva za sprostitev presežnih zamrznjenih zneskov
  • v slovenščina
 • PRILOGA VI - Potrdilo o prejemu
  • v slovenščina
 • PRILOGA VII - Vloga za pravno sredstvo
  • v slovenščina
 • PRILOGA VIII - Posredovanje odločitve o pravnem sredstvu državi članici izvršitve
  • v slovenščina
 • PRILOGA IX - Vloga za pritožbo zoper odločitev o pravnem sredstvu
  • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev : 19/02/2019