Bevisoptagelse via videokonference

Det Europæiske Retlige Netværk på det civile og handelsretlige område har udarbejdet en række faktablade, der giver praktiske oplysninger om regler, procedurer og tekniske faciliteter i relation til videokonferencer mellem domstole i forskellige EU-lande.

Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001, der vedrører samarbejdet mellem retterne i de forskellige EU-lande om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område, udgør en overordnet retlig ramme for bevisoptagelse i et andet land end det, hvor den relevante ret er beliggende. Hvert EU-land har imidlertid sine egne processuelle regler på dette område, så den nærmere fremgangsmåde varierer afhængigt af lovgivningen i det land, der modtager en anmodning om samarbejde.

For at gøre det nemmere for de judicielle organer i forskellige EU-lande at arbejde sammen og fuldt ud gøre brug af videokonferencer ved bevisoptagelse i et andet EU-land har det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område udfærdiget en række faktaark. Disse faktaark indeholder praktiske oplysninger om regler, procedurer og tekniske faciliteter i de forskellige EU-lande.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 21/02/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.