Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM v civilnih zadevah) je pripravila sklop informativnih listov, ki vsebujejo praktične informacije o pravilih, postopkih in tehničnih zmogljivostih za videokonference med sodišči v različnih državah EU.

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001, ki se nanaša na sodelovanje med sodišči različnih držav EU pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah, določa splošni pravni okvir za pridobivanje dokazov v drugi državi, kot je država, v kateri je sodišče. Vendar ima vsaka država EU svoje procesne predpise na tem področju, tako da se podrobnosti postopka razlikujejo glede na pravo države, ki prejme zaprosilo za sodelovanje.

Da bi pravosodnim organom različnih držav EU olajšala sodelovanje in polno uporabo videokonferenc pri pridobivanju dokazov v drugi državi EU, je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM v civilnih zadevah) pripravila sklop informativnih pregledov. Ti zagotavljajo praktične informacije o pravilih, postopkih in tehničnih zmogljivostih v različnih državah EU.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 21/02/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.