Uddannelsessystemer for dommere og anklagere

Nationale uddannelsesstrukturer er de vigtigste udbydere af EU-retlig uddannelse for dommere og anklagere. Der findespåstitutioner, som udbyder grund- og efteruddannelse i 17 medlemsstater. I andre medlemsstater organiseres uddannelsen af justitsministeriet, retsplejerådet eller domstolsstyrelserne.

Her følgerpåformation om de strukturer, der har ansvaret for uddannelse af dommere og anklagere i EU-medlemsstaterne oplyst af strukturerne selv:

Nærmere oplysninger om grunduddannelseskurser i medlemsstaterne kan fås på webstedet for projektet "Menu for Justice" ved at klikke her (information om grunduddannelse kan fås ved at vælge "access to country data set").

Sidste opdatering: 20/09/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.