Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Systemy szkolenia prawników

W państwach członkowskich aplikacje adwokackie i radcowskie organizują w głównej mierze izby adwokackie, kancelarie prawnicze, podmioty organizujące szkolenia oraz szkoły wyższe. W niektórych państwach członkowskich zadanie to jest wykonywane przez sądy apelacyjne i ministerstwo sprawiedliwości. Nadzór nad doskonaleniem zawodowym, gdy jest przewidziane, zapewniają izby adwokackie.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W zamieszczonych poniżej broszurach przedstawiono systemy szkoleń adwokatów w państwach członkowskich UE. Mogą one być przydatne dla izb krajowych oraz stanowić pomoc w przypadku konieczności porównania szkoleń odbytych przez adwokatów, którzy pragną skorzystać z przysługującego im prawa przedsiębiorczości w innym państwie członkowskim.

Broszury zostały opracowane przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) i Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA w ramach projektu pilotażowego dotyczącego europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. W celu uzyskania dalszych informacji należy kliknąć tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 20/09/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.