Uddannelsessystemer for retspersonale

Nationale justitsministerier og domstole er de vigtigste udbydere af undervisning til retsvæsenets aktører i EU’s medlemsstater. I andre medlemsstater udføres denne opgave af retsakademier eller retlige strukturer såsom retsråd og den offentlige anklagemyndighed.

Nedenfor findes oplysningerne om de organer, der forestår undervisning af retsvæsenets aktører i EU’s medlemsstater:

Sidste opdatering: 20/09/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.