Informacje dla obywateli

Dostęp obywateli UE do tematycznych stron i publikacji dotyczących pomocy z zakresu prawa cywilnego i handlowego

W jaki sposób europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych może pomóc obywatelom

Sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych ułatwia kontakty między krajowymi organami sądowymi, co z kolei prowadzi do wymiernych korzyści dla osób uwikłanych w transgraniczne sprawy cywilne i handlowe. Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych służy poprawie skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w następujący sposób:

– zapewnia obywatelom bezpośredni dostęp do szerokiego zakresu informacji dotyczących europejskiego, krajowego i międzynarodowego prawa cywilnego i handlowego za pośrednictwem stron poświęconych konkretnym tematom, które są dostępne tutaj;

– opracowała ona również szereg publikacji przeznaczonych w szczególności dla obywateli, dotyczących szczególnych instrumentów prawnych Unii.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.