Pomoč za sodnike in druge sodne organe

Informacije o kontaktnih točkah in instrumentih za sodnike ali druge pravosodne organe, ki obravnavajo zadeve EPM v civilnih zadevah

Splošne informacije

Ali ste sodnik ali drug organ, ki se ukvarja s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, in potrebujete pomoč v čezmejni zadevi?

Tukaj je nekaj primerov, kako vam lahko kontaktne točke pomagajo:

  • poizvedbe o trenutnem statusu zaprosila za pravosodno sodelovanje (npr. vročanje pisanj ali pridobivanje dokazov),
  • zagotavljanje informacij, da bi se olajšala uporaba prava druge države članice, ki se uporablja v skladu z instrumentom Unije ali mednarodnim instrumentom,
  • iskanje rešitev za težave, ki nastanejo v zvezi z zaprosilom za pravosodno sodelovanje,
  • zagotavljanje informacij, ki so potrebne za dobro pravosodno sodelovanje med državami članicami,
  • zagotavljanje splošnih informacij v zvezi z instrumenti Unije in mednarodnimi instrumenti, ki se nanašajo na pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah.

Kontaktne točke mreže imajo ključno vlogo. Na razpolago so članom mreže in lokalnim pravosodnim organom v lastni državi članici. Prav tako so na razpolago drugim organom, ki jih določajo instrumenti Unije ali mednarodni instrumenti, ki se nanašajo na pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah. Kontaktne osebe tem organom pomagajo, kadar koli je to mogoče. Na splošno so v rednih stikih s kontaktnimi točkami v drugih državah članicah.

Če se želite obrniti na nacionalno kontaktno točko, kliknite tukaj.

Vodniki za strokovnjake

EPM v civilnih zadevah pripravlja številne publikacije, zlasti vodnike za uporabnike o posebnih instrumentih prava Unije.

EPM v civilnih zadevah zagotavlja strokovnjakom širok spekter informacij o evropskem, nacionalnem in mednarodnem civilnem in gospodarskem pravu, ki so na voljo na straneh o posebnih temah.

Zadnja posodobitev: 18/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.