Europæisk arvebevis

National information og onlineformular vedrørende forordning nr. 650/2012, som gør det lettere for borgerne at håndtere de juridiske aspekter af en international arvesag

Forordning 650/2012 af 4. juli 2012, der har fundet anvendelse med virkning fra den 17. august 2015, gør det lettere for borgerne at håndtere de retlige aspekter af et internationalt dødsboskifte, idet det sikres, at grænseoverskridende arvesager behandles smidigt efter et enkelt lands lovgivning og af en enkelt myndighed.

Forordningen gælder for alle medlemsstater undtagen Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige.

Ved forordningen indføres også et europæisk arvebevis. Det europæiske arvebevis udstedes af den myndighed, der behandler arvesagen, og kan anvendes af arvinger, legatarer, eksekutorer og bobestyrere for at dokumentere deres status og udøve deres rettigheder og beføjelser i andre medlemsstater. Når et europæisk arvebevis er blevet udstedt, anerkendes det i alle medlemsstater, uden at der er behov for nogen særlig procedure.

For yderligere oplysninger henvises til vores side om arv, eller man kan læse vores vejledning til borgerne om grænseoverskridende arvesager.

Du kan udfylde formularen online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du uploade den ved hjælp af "load udkast"-knappen.

Sidste opdatering: 13/12/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.