Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Εθνικές πληροφορίες και ηλεκτρονικό έντυπο σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 650/2012, που καθιστά ευκολότερο για τους πολίτες να διαχειρίζονται τις νομικές πτυχές μιας διεθνούς κληρονομικής διαδοχής

Ο κανονισμός αριθ. 650/2012, της 4 Ιουλίου 2012, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Αυγούστου 2015, καθιστά ευκολότερη για τους πολίτες τη διαχείριση των νομικών πτυχών της διεθνούς διαδοχής, διασφαλίζοντας τη συνεκτική αντιμετώπιση μιας διασυνοριακής διαδοχής σύμφωνα με ένα δίκαιο και από μία μόνο αρχή.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κανονισμός καθιερώνει επίσης το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από την αρχή που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής μπορεί να χρησιμοποιείται από τους κληρονόμους, τους κληροδόχους, τους εκτελεστές διαθήκης ή τους διαχειριστές της περιουσίας για να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους και να ασκούν τα δικαιώματα ή τις εξουσίες τους σε άλλα κράτη μέλη. Εφόσον εκδοθεί, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας σχετικά με την κληρονομική διαδοχή ή να συμβουλευτείτε τον οδηγό του πολίτη για τις διασυνοριακές κληρονομικές διαδοχές.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο ηλεκτρονικά, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους. Εάν έχετε ήδη αρχίσει να συμπληρώνετε ένα έντυπο και το έχετε αποθηκεύσει σε πρόχειρη μορφή, μπορείτε να το μεταφορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/12/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.