Europejskie poświadczenie spadkowe

Informacje krajowe oraz formularz internetowy z zakresu rozporządzenia nr 650/2012, które ułatwia obywatelom rozwiązanie kwestii prawnych związanych z dziedziczeniem międzynarodowym

Rozporządzenie nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. – stosowane począwszy od 17 sierpnia 2015 r. – ułatwia obywatelom zajmowanie się prawnymi aspektami dziedziczenia międzynarodowego poprzez zapewnienie, by sprawy dotyczące spadków transgranicznych było rozpatrywane w sposób spójny, na gruncie jednego systemu prawnego i przez jeden organ.

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

Rozporządzenie wprowadza także europejskie poświadczenie spadkowe. Europejskie poświadczenie spadkowe wydawane przez organ prowadzący postępowanie w sprawie spadkowej na potrzeby spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców majątku spadkowego można wykorzystać, gdy zachodzi konieczność udowodnienia ich praw i uprawnień w innych państwach członkowskich. Z chwilą jego wydania europejskie poświadczenie spadkowe jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzania specjalnej procedury.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z naszą stroną poświęconą dziedziczeniu lub z poradnikiem dla obywateli dotyczącym transgranicznych spraw spadkowych.

Formularz można wypełnić online, klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli formularz został już wypełniony, a jego projekt zapisany, można go załadować przy użyciu przycisku „Załaduj projekt” (ang. „Load draft”).

Ostatnia aktualizacja: 13/12/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.