Tilpasning af tinglige rettigheder

Arvinger i et EU-land kan drage fordel af arverettigheder i et andet EU-land, når disse rettigheder er nøje tilpasset rettighederne i deres bopælsland.

For at gøre det muligt for arvinger eller legatarer i et andet EU-land at drage fordel af de rettigheder, der opstår eller overdrages ved arv, fastlægges det i forordningen om arv, at en ukendt tinglig rettighed (rettighed i fast ejendom eller løsøre) kan tilpasses til den tinglige rettighed, der ligger tættest herpå i henhold til lovgivningen i det andet EU-land. Der bør tages hensyn til de mål og interesser, som den specifikke tinglige rettighed forfølger, og de dertil knyttede virkninger ved tilpasningen af rettigheden.

I den forbindelse har Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område offentliggjort en række faktablade om den nationale lovgivning, som forklarer:

  • de tinglige rettigheder, der kan opstå som følge af en arv
  • om sådanne rettigheder registreres i et register over rettigheder i fast ejendom eller løsøre
  • virkningerne af registreringen
  • særlige regler og procedurer for tilpasning af en tinglig rettighed.

Ønsker du at læse et informationsblad om national lovgivning og procedurer vedrørende tilpasning af tinglige rettigheder i et EU-land, skal du klikke på flaget for det ønskede land på denne side.

Sidste opdatering: 18/01/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.