Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Informacje na temat sposobu, w jaki UE dokonuje oceny wniosku o przyznanie kompensaty

Osoba, która padła ofiarą przestępstwa, gdy przebywała za granicą (w kraju UE, w którym nie ma miejsca zamieszkania), może złożyć wniosek do organu pomocniczego państwa, w którym ma miejsce zamieszkania. Organ pomocniczy tłumaczy wniosek i przekazuje go organowi orzekającemu w państwie UE, w którym popełniono przestępstwo. Do organu orzekającego należy ocena wniosku oraz wypłata kompensaty.

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat tego, w jaki sposób organ orzekający w państwie UE, w którym popełnione zostało przestępstwo, dokona oceny wniosku.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi kraju, w którym popełnione zostało przestępstwo.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, proszę wybrać flagę danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 29/08/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.