Gensidig anerkendelse af retsafgørelser

Retsafgørelser, der træffes i ét EU-land, kan fuldbyrdes i andre EU-lande.