Wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych

Orzeczenia sądowe wydane w jednym państwie UE można wykonać w innych państwach UE.