Om Det Europæiske Retlige Netværk (EJN)

Den Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område er et netværk af kontaktpunkter i EU's medlemsstater, der er udpeget af centrale myndigheder og andre kompetente myndigheder med specifikke opgaver på dette område.

Netværket har til opgave at lette det retlige samarbejde på det strafferetlige område ved at give juridisk og praktisk vejledning og ved at bistå med etablering af direkte kontakt mellem de nationale kompetente myndigheder. De nævnte kontaktpunkter er også beskæftiget med – og har til opgave at fremme – afholdelse af kurser i retligt samarbejde på det strafferetlige område.

På netværkets hjemmeside er de elektroniske redskaber beregnet til at lette samarbejdet såvel som andre praktiske oplysninger, herunder om samarbejde med andre lande og retslige netværk uden for EU.

Netværket administreres af et sekretariat, der har til huse hos Eurojust i Haag. Lederen af sekretariatet er for tiden Ola Löfgren.

Klik her for at få adgang til Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område's hjemmeside.

Sidste opdatering: 19/02/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.