Sodelovanje z državami zunaj EU in pravosodnimi mrežami

Evropska pravosodna mreža je poleg tesnih odnosov z državami kandidatkami in pridruženimi državami vzpostavila tudi odnose z drugimi pravosodnimi mrežami in več državami nečlanicami EU po vsem svetu.

Kontaktne točke EPM imajo v razdelku Sodelovanje s tretjimi državami in pravosodnimi mrežami na spletišču EPM spletni dostop do kontaktnih podatkov članov teh pravosodnih mrež in do kontaktnih točk v državah nečlanicah EU. Zato lahko nacionalnim organom pomagajo tudi, kadar obstaja potreba po sodelovanju zunaj EU.

Pravni okvir

Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah med državami EU in državami nečlanicami EU je urejeno z dvostranskimi oziroma večstranskimi mednarodnimi pogodbami in sporazumi.

Večstranski instrumenti vključujejo instrumente, sprejete v okviru Sveta Evrope in Združenih narodov, ter sporazume med EU in posameznimi državami. Te dokumente lahko najdete v Pravosodni knjižnici.

Zadnja posodobitev: 17/04/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.