De belgiske oversigter

De belgiske oversigter er et redskab, der indeholder praktiske oplysninger om en specifik kategori af foranstaltninger, der indgår i det retlige samarbejde på det strafferetlige område.

De belgiske oversigter kan bruges til at:

 • undersøge, om en foranstaltning kan anvendes i et bestemt land
 • undersøge, hvilket sprog der skal benyttes ved udfærdigelsen af en anmodning om samarbejde
 • se, hvilke almindelige oplysninger der skal medtages i anmodningen
 • sammenligne foranstaltninger mellem 2 lande

Foranstaltningerne er inddelt i 10 grupper:

 • Opsporing & aflytning af (tele)kommunikation
 • Agenter & meddelere – infiltration
 • Gennemgang, kropsundersøgelse & sagkyndig vurdering
 • Dokumenter – tilvejebringelse
 • Aktiver – indefrysning, konfiskation og tilbagegivelse
 • Lokaliteter – opsøgning & ransagning
 • Vidner, forurettede, mistænkte – tilsigelse & afhøring
 • Operationer på tværs af grænserne
 • Foranstaltninger, der særligt gælder i forbindelse med instrumenter til gensidig anerkendelse
 • Overførelse af retssager

Værktøjet kan tilgås her (PS: Du forlader e-Justice-portalen).

Sidste opdatering: 19/02/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.