Oplysninger om nationale retssystemer

På Det Europæiske Retlige Netværks hjemmeside er der links til oplysninger om retssystemerne i de lande, der er knyttet til netværket (EJN).

På siden Info about national systems på Det Europæiske Retlige Netværks hjemmeside er der links til oplysninger om:

  • EU-landene
  • Kandidater til EU-medlemsskab (Albanien, FYROM, Montenegro, Serbien og Tyrkiet)
  • Lande, der er associeret med netværket (Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz).

Der findes typisk oplysninger om:

  • hvordan retssystemet er opbygget
  • retligt samarbejde på det strafferetlige område
  • national retspraksis, der er relevant for det retlige samarbejde på det strafferetlige område
  • nyttige nationale links.

Redskabet er tilgængeligt her (PS: De vil forlade e-Justice-portalen).

Sidste opdatering: 17/04/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.