Del III – Področje uporabe, razlaga in učinki Listine o temeljnih pravicah