Forbrugerlovgivningsdatabasen

Et værktøj, der giver alle nem adgang til de nationale regler, der gennemfører EU's vigtigste forbrugerdirektiver i EU's medlemsstater.

Hvem er det beregnet til?

Det er beregnet til alle — fra forbrugere og virksomheder til advokater og retshåndhævende myndigheder.

Hvad omfatter det?

Det omfatter:

  • EU's vigtigste direktiver om forbrugerbeskyttelse
  • foranstaltninger, der er truffet for at indarbejde dem i national lovgivning
  • retskraftige afgørelser fra EU-landene og Den Europæiske Unions Domstol
  • relevant administrativ praksis i medlemslandene.

Hvordan fungerer det?

Det sætter forbrugere, virksomheder, advokater, dommere osv. i stand til hurtigt at tjekke rettigheder og forpligtelser, der udspringer af forbrugerlovgivningen.

Hvilken rolle har det i EU's overordnede forbrugerpolitik?

Formålet er at skabe øget bevidsthed om EU's forbrugerlovgivning, gøre det lettere at overholde reglerne og fremme håndhævelsen af forbrugerlovgivningen.

For at gøre denne database som komplet og brugervenlig som muligt opfordres du til at bruge formularen her til at sende dine kommentarer til os.

Sidste opdatering: 29/10/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.