Βάση δεδομένων της νομοθεσίας για τους καταναλωτές

Ένα εργαλείο που θα παρέχει σε όλους εύκολη πρόσβαση στους εθνικούς κανόνες που μεταφέρουν τις βασικές οδηγίες της ΕΕ για τους καταναλωτές στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για ποιους προορίζεται;

Για όλους – από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις έως τους επαγγελματίες νομικούς και τις αρχές επιβολής του νόμου.

Τι καλύπτει;

Περιλαμβάνει:

  • βασικές οδηγίες της ΕΕ σχετικά με το δίκαιο για τους καταναλωτές
  • μέτρα για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο
  • παλαιότερες νομικές αποφάσεις των χωρών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
  • σχετικές εθνικές διοικητικές πρακτικές

Πώς λειτουργεί;

Βοηθά καταναλωτές, επιχειρήσεις, δικηγόρους, δικαστές κ.λπ. να ελέγξουν γρήγορα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο για τους καταναλωτές.

Με ποιον τρόπο εντάσσεται στη γενική πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές;

Σκοπός του είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ για τους καταναλωτές, να διευκολύνει τη συμμόρφωση και να κάνει αποτελεσματικότερη την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας.

Για να βοηθήσετε να γίνει αυτή η βάση δεδομένων όσο το δυνατόν πιο πλήρης και πιο εύχρηστη, στείλτε μας τα σχόλιά σας συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/10/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.