Baza danych prawa konsumenckiego

Narzędzie umożliwiające wszystkim łatwy dostęp do krajowych przepisów transponujących najważniejsze unijne dyrektywy w dziedzinie ochrony konsumentów w państwach członkowskich UE.

Dla kogo zostało ono stworzone?

Dla wszystkich - począwszy od konsumentów, poprzez przedsiębiorstwa, aż po prawników praktyków i organy egzekwowania prawa.

Co narzędzie to obejmuje?

Obejmuje ono:

  • najważniejsze dyrektywy UE regulujące prawo konsumenckie
  • środki mające na celu włączenie ich do systemów prawa krajowego
  • orzecznictwo sądów państw UE i Trybunału Sprawiedliwości UE
  • praktykę wypracowaną przez krajowe organy administracji w tym obszarze.

Na czym polega korzystanie z tego narzędzia?

Umożliwia ono konsumentom, przedsiębiorstwom, prawnikom, organom sądowym itp. szybki dostęp do przepisów prawa konsumenckiego w celu ustalenia ich praw i obowiązków.

Jak stosowanie tego narzędzia wpisuje się w ogólną politykę ochrony konsumentów w UE?

Narzędzie to ma upowszechniać wiedzę na temat unijnego prawa konsumenckiego, ułatwiać przestrzeganie przepisów oraz zwiększyć skuteczność egzekwowania prawa konsumenckiego.

Aby ta baza danych stała się możliwie jak najbardziej kompletna i łatwa w obsłudze, zachęcamy Państwa do przekazania nam Waszych uwag za pośrednictwem udostępnionego tutaj formularza.

Ostatnia aktualizacja: 29/10/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.